Tilskott frå Møre og Romsdal fylke

Stranda får 68. 647 kroner

Midlar frå Den kulturelle spaserstokken skal gå til kultur- og kunstprosjekt for eldre i kommunane. 

New Articles

Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2019 sett av to millionar kroner til Den kulturelle spaserstokken. Tiltaket har som eit mål å auke samarbeidet mellom omsorg- og kultursektoren, med å utvikle og gi støtte till gode kunst- og kulturprosjekt for eldre.