Ferjesambandet Eidsdal - Linge

A-ferja mellombels innstilt

  Foto: Arkivfoto: Bjørn Arild Hatlem

New Articles

Fjord1 melder onsdag ettermiddag at A-ferja på sambandet Eidsdal-Linge mellombels er innstilt grunna teknisk svikt.

Innstillinga gjeld A-ferja, frå klokka 1540.

B-ferja går i ordinær rute, skriv Fjord1 i ei pressemelding.