Departementet ønsker å endre reglar for flagging

Forslag ute på høyring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønskar at kommunane sjølve avgjer kva flagg dei skal kunne flagge med

Fleire alternativ for Lov om flagging er no ute på høyring. Lova gjeld for kommunale bygningar og kva flagg dei kan flagge med. Arkivfoto 

New Articles

Den gjeldande lova om flagging på kommunen sine offentlege bygningar, eigedommar og institusjonar trådde i kraft i 1933. Den skulle forhindre at kommunale bygningar skulle bli brukt i politiske ytringar, og offentleg flagging skulle i større grad vere samlande for kommunen sine innbyggjarar.