Eit prosjekt om mjølk: – Vårt mål er at så mange som mogleg vil nytte seg av tilbodet