Konsentrasjonsleir og gettobesøk skapte sterke inntrykk