Mange støtta opp om innsamlinga til jordskjelvråka