Inviterer eldre til filmframsyning om etterkrigstida