Kjekke dagar på leirskule – les kva elevane sjølve har skrive om opphaldet

foto