– Melodiane vekte til live minne om dei glade 50- og 60-åra