FN-markering på Aure skule – ei vellykka samling for store og små

foto