Millionar til kulturorganisasjonar og -institusjonar

Fleire kulturorganisasjonar og -institusjonar i vårt område har fått driftstilskot av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Får pengar: Storfjordens Venner er blant dei som har fått driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Her frå 2019.  Foto: Eivind Louis Helset

Kultur

Under møtet i kultur-, nærings- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune tysdag 2. februar blei det klart at fylkeskommunen fordeler i alt 76,85 millionar kroner i driftstilskot til kulturorganisasjonar og -institusjonar i fylket.