Triablo byr på coverlåtar og allsang

Ny musikk-kveld på feriesentert

Gruppa Triablo tek med seg Malin Pålsson på laurdag når dei skal spele på Stranda Feriesenter.

Klar for å spele: Daniel Dvergsdal (t.v), Andreas Lillevold (i midten) og Marius Steen Rikardsen (t.h.) utgjer Triablo, men tar ofte med gjesteartistar også.  Foto: Triablo

Kultur

Bak namnet Triablo, skjuler det seg trioen Daniel Dvergsdal, Andreas Lillevold og Marius Steen Rikardsen. Alle tre bur på Stranda og har lang fartstid innan musikk kvar for seg, men sidan 2009 har dei stått saman på fleire scener, pubar og lukka lag.