– Får realisere mitt så langt største mål til sommaren