Kultur

Glede over lettingar i samfunnet

foto
Hilderun Søholt er ikkje overraska over dei nye lettingane, men er glad for at dei kom. No ser ho fram til å kunne ha arrangement med fullsett sal igjen. Foto: randi ansok