Kultur

Her vert det spørsmål om mykje rart

foto
Leidulf Årvik og Paul Ivar Pedersen er kjempeklar for ein ny runde med påskenøtter i Storfjord kulturhus. Foto: Randi Ansok