Lesarinnlegg frå Senterpartiet

«Nye Solbakken»

Solbakken: Den dårlege tilstanden på Solbakken-bygget ga startskotet til RO-prosjektet. Det skal i haust verte arrangert folkemøte for å orientere og få inn innspel til kommunen. arkiv  Foto: Eivind Louis Helset

Meiningar

Kva skal vi gjere med Solbakken omsorgssenter? Dette som opprinneleg var ein «aldersheim» vert no driven på overtid. Og no må det handlast! Og kva med sjukeheimsplassane. Treng vi fleire? Skal vi ha fleire sjukeheimar i kommunen, eller skal vi yte endå betre tenester ute i eigen heim/omsorgsbustaden. Det er snart val, og då burde ein vel gi svar i staden for å stille spørsmål!