Lesarinnlegg

Oppdrettsanlegg som "gullstandard"?

Hofseth Aqua as, oppdrett, laks,  Foto: Johan Behrentz

Meiningar

Som innfødt strander med fjorden som attåtnæring til jordbruk for mine foreldre, fikk jeg i ung alder særdeles god kjennskap til fjordområdet rundt Stranda. Far min drev med laksenot i tillegg til garn og line.

Jeg har sett forandringer i fiskebestanden i over 70 år.

Nå og før kan ikke sammenlignes. Det er bare en brøkdel igjen av fisken i fjorden. Spesielt har bestanden gått tilbake de siste åra.

Før var det vanlig å få ørret og laks på dorg. Det er ikke mulig lenger. Roger Hofseth kan bare prøve! Torsk er det heller ikke å få. Ellers kan en få Lyr og Sei om høsten når den følger inn fjorden med brisling og makrellyngel. Stedbunden fisk er det lite av.

Forurensning i fjorden kan en på en måte sammenligne med forurensning i luften. Det er bare slik at vi som har etablert oss her må til en viss grad berre bu her. Men de fiskeartene som kommer inn i denne fjorden rømmer til andre steder der sjøen er ren og det fortsatt finnes næring.

En yrkesfisker som var særdeles kunnskapsrik i sitt yrke, og som drev fiske i mange år i Stranda-området mente at grunnen var bruk av hydrogenperoksid til avlusing i oppdrettsanlegga i tillegg til tilsetninger i fôret.

Middelet dreper blant annet rødåte som er mat for fisken. Dette kan en også lese i en rapport fra Miljødirektoratet.

I dag brukes det varme bad til avlusing, men ifølge forskning.no i rapport i januar 2020 vil dette snart bli forbudt på grunn av fiskevelferd, da laksen får store smerter og mange dør av en slik behandling.

Når en leser store innlegg i Sunnmøringen der Roger Hofseth skriver at det er han som kjenner fjorden best og at han kaller det «vår fjord», kan dette oppfattes som om det er han som også eier Storfjorden.

Mange med meg reagerer sterkt på dette. Dette er ren provokasjon.

Helt fra mine barneår har jeg brukt den delen av fjorden som ligger i Stranda kommune til både fisking, fangst og rekreasjon.

Min bestefar og min far tok meg med, der de viste meg alle de gode fiskeplassene som en gang var. I dag er de fleste av de ødelagte på grunn av oppdrettsanlegga med sine enorme fortøyninger og forurenset sjø.

Det er vide kjent at hele Storfjorden ligger i rød sone, som sier at det ikke kan økes ytterligere med oppdrett av laks og ørret på grunn av forurensning og lakselus.

Allikevel lukker flertallet av politikerne i Stranda kommune både øyne og ører og gir sitt klare ja til enda et oppdrettsanlegg.

Er det virkelig meningen at alt liv i denne delen av fjorden skal dø ut på grunn av forurensning?

I formannskapsmøte den 4. juni i år, gjengitt i Sunnmøringen 11.juni der emnet var mer oppdrett i Storfjorden ved Urdaneset/Skafjellet, var det en tilhører tilstede.

Han hadde sin klare mening om at her i fjorden er det mer enn nok oppdrettsanlegg fra før.

Etter at han hadde sagt sin mening, tok Frank Sve ordet. Han viftet med begge armer for å markere seg og kalte alt han hadde hørt på for «tøv».

Sve sin kunnskap om det aktuelle emnet og hvor viktig det var for Stranda å få mer oppdrett i fjorden tok nesten ingen ende.

Vi er mange som gjerne kunne fått tildelt kunnskapene og erfaringene han har om livet som lever i havet. Han skal være velkommen ombord.

Hofseth Aqua AS har store planer for Storfjorden. Dette er planer langt frem i tid, og derfor bruker han mye «kan bli». Selv om det «kan bli» lukkede anlegg, er planen å forsette med tre store åpne anlegg i vårt nærområde som vil fortsette å forurense fjorden.

Likevel mener han at Storfjorden skal bli «gullstandarden».

Gull kan nok brukes i denne sammenheng for det vil bli en «gullgruve» for de utenlandske eierne. Hofseth Aqua er ifølge proff.no et utenlandsk foretak med 99,198%.

Stranda vil få svært lite av dette.

Havbruksfondet som er et statlig organ forvaltet av Fiskeridirektoratet, skal fra og med 2020 redusere utbetalingene til kommuner og fylker. Utbetalingene går ned fra 3,150 milliard ( tilsammen i 2018 og 2019) til 1 milliard (ifølge regjeringen.no)

Dette skal gjelde i 2020 og 2021. Fra og med 2022 vil det bli ytterligere halvert. Og lakseskatt ble det heller ikke noe av.

Jeg er redd for at det blir lite gull til Stranda.

I Sunnmørsposten den 3. juni i år opplyses det at Roger Hofseth har fått med seg Sylvi Listhaug som drahjelp for å få igjennom løyve til oppdrettsanlegget ved Urdaneset.

Hun lytter mer til Hofseth enn til dokumenterte vitenskapelige undersøkelser av tilstanden til fjorden.

Det er å håpe på at Fylkesmannen kan stoppe dette tiltaket.