Dagens kommentar 5. februar 2021

Problem med kloakkutslepp

Kloakkutslepp: Hamnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda hamnevesen KF er i gang med å finne ei mellombels løysing på kloakkutsleppa.   Foto: Privat

Meiningar

Onsdag hadde Nyss ein reportasje om at kloakken frå mindre fartøy og ferjer går rett i Geirangerfjorden. Etter nye lovendringar frå Sjøfartsdirektoratet er Stranda hamnevesen KF og hamnesjef Rita Berstad Maraak no i full gang med å finne ei mellombels løysing på desse utsleppa, gjeldande frå 1. januar 2024. Med tanke på klimamålet om nullutslepp i lufta og forureining i sjøen, som til dømes plast, er det ikkje vanskeleg å forstå at det er mange som stiller seg undrande til at det framleis er lov å sleppe ut kloakk i sjøen frå ferjene som kryssar fjordane våre. Faktisk kan ei ferje sleppe ureinsa kloakk når den er minst 300 meter frå land.