Lesarinnlegg:

Hvorfor så negativ til halverte fergetakster?

Per Vidar Kjølmoen stiller spørsmål om hvorfor redaktør Frank Kjøde er så negativ til halverte ferjetakster.  Foto: Privat

Meiningar

Arbeiderpartiets forslag om å halvere fergetakstene møter nærmest unison jubel, unntatt hos Frp – og redaktør Frank Kjøde.

De siste åra har fergeprisene økt sterkt, både på riks- og fylkesveiferger. Prisene er nå blitt så høye at de truer både bosetting og næringsliv i hele-kyst Norge. Dette er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet i forrige uke gikk ut med sitt første store valgløfte – å halvere fergetakstene i HELE Norge, på ALLE samband.

Forslaget er blitt møtt med nærmest unison begeistring blant folk og næringsliv langs hele kysten. Møre og Romsdal Arbeiderparti har knapt mottatt så mange positive tilbakemeldinger – også fra et nærmest tverrpolitisk miljø.

Det eneste partiet som har vært klart negative til forslaget, er Frp. Derfra har kritikken haglet, formodentlig fordi partiet selv ikke har gjort noe som helst med fergeprisene på Stortinget, selv om de har hatt makta der i snart åtte år – seks av dem med samferdselsministeren! Eller som Sunnmørsposten skriver på kommentarplass «For Frp ser dette ut som en dårlig sak».

Redaktør Frank Kjøde er tydeligvis av en annen oppfatning. Hans kommentar er til forveksling lik Frps retorikk i saka. Det vises til et overskudd i fylkeskommunen på drøye 300 millioner i 2019, men Kjøde unnlater å nevne at 61 millioner kroner av dette «overskuddet» var såkalte tunnelsikring­midler, mens 70 millioner kroner av det samme overskuddet ble brukt året etter for å senke fergetakstene! (resten gikk til en større koronapakke for næringslivet i Møre og Romsdal). Kjøde diskuterer heller ikke fornuften i å bruke en engangsinntekt til å dekke årlige, løpende utgifter.

Sannheten er at fergedrifta i Møre og Romsdal er underfinansiert med 150 millioner kroner, hvert år. Det betyr at fylkeskommunen må flytte store summer fra blant annet veier og videregående opplæring for å dekke opp for underfinansieringa fra Høyre og Frp. Om fylkeskommunen i tillegg skulle halvert fergetakstene på sine samband, måtte en gått inn med ytterligere 230 millioner kroner hvert år. Dette er umulig å gjennomføre uten dramatiske endringer på skoledrifta, som for eksempel å sentralisere videregående utdanning til de største byene i Møre og Romsdal. Synes Kjøde at det er en god idé?

Det er derfor Arbeiderpartiets forslag om halverte fergetakster er så godt – og så nødvendig. Fordi dette ikke lar seg løse uten at Stortinget tar et krafttak. Så får vi bare leve med at både Frp og Kjøde roper om valgflesk. Arbeiderpartiet har for vane å gjennomføre sine valgløfter. Det viser all historikk i vårt parti.

Sykkylven Arbeiderparti har spilt en helt avgjørende rolle i saka om halverte fergetakster. Kommunepartiet har spilt inn fergepriser til fylkesårsmøtet. Gruppeleder Hans Petter Brunstad Sørensen, har vært en pådriver for å få Møre og Romsdal Arbeiderparti til å ta saka, og for at hele Arbeiderpartiet skulle gå inn for halverte fergetakster i hele Norge, på alle samband.

Dette burde derfor vært en skikkelig gladsak i Sykkylven. Nyss burde laget en sak på Sykkylven Arbeiderparti og et portrettintervju med Sørensen. For det er nemlig meget sjelden at ett kommuneparti, og én enkeltperson, klarer å oppnå så mye for så mange. Hele kommunen burde feiret med kake over et slikt fantastisk gjennomslag!

Men Kjøde tenker tydeligvis annerledes. Da saka om halverte fergetakster skulle lanseres, tok vi i Møre og Romsdal Arbeiderparti kontakt med alle aviser i hele fylket. Hver eneste avis i fylket sa ja til å skrive en redaksjonell sak – med ett unntak: Nyss. Der fikk vi kun lov til å komme med et leserinnlegg.

Vi i Arbeiderpartiet skal leve greit med at Kjøde har en slik partipolitisk slagside. Men jeg synes det er trist at ei lokalavis er så lite interessert i å heie på Sørensen og Sykkylven Arbeiderparti.