Leserinnlegg:

– Er det sant, Frank Sve?

Tor Waaler.  Foto: Johan Behrentz

Meiningar

Viser til intervju med deg i Nyss nettsiden 15.02.21.

Du er jo leder av Utvalget for Miljø og Kommunalteknikk i Stranda kommune.

Det er flott at du engasjerer deg i saken mot renseanlegget for Sula og Ålesund på Kvasneset i Sula kommune.

Jeg er helt enig i dine synspunkter her.

Som anført tidligere har Miljødirektoratet i 2020 uttalt:

Fiskeoppdrett er den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter og organiske partikler langs kysten.

Fire millioner laks i oppdrettsanlegget til Hofset Aqua AS under Skafjellet slipper ut like mye fiskekloakk tilsvarende minst 50.000 mennesker.

– Er det sant at regjeringen med støtte fra Frp ønsker framtidige oppdrettsanlegg plassert på land og til havs og i tilfelle hvorfor?

Hofseth Aqua søkte om plassering av industrianlegget på Urdaneset. Anlegget bygges nå under Skafjellet.

Der ca to km mellom navngitte Urdaneset og Skafjellet og begge steder er navngitt på forslaget til arealplan.

– Er det sant at mange oppfatter dette som en total navneforvirring ?

Hofseth Aqua skatter til Ålesund kommune og slakter all fisk i Ålesund.

– Er det sant at antall arbeidsplasser ved dette industrianlegget til Stranda er minimale og den økonomiske gevinsten for Stranda kommune er minimale ?

Det er stor rasfare under Skafjellet.

– Er det sant at det ikke er strøm til anlegget og at det derfor må drives med dieselaggregat 24/7 med derav luft og støyforurensing ?

– Hva med konsekvens for folk/rømming av laks og dieselforurensing ved et is, snø eller steinras ?

– Hva er begrunnelsen for at Fylkeskommunen og bl.a. Stranda kommune har bevilget nesten 1,3 millioner kroner til utarbeidelse av "Felles plan for sjøareala i Stranda, Sykkylven og Fjord " ?

Alle kan nå se at Hofseth Aqua plasserer ankerfester til det store industrianlegget rett ovenfor Stranda sentrum. Dette til tross for at saken ikke ferdig behandlet.