Synspunkt om koronapandemien:

Kvardagen ingen ønsker seg

Etter pandemien: Nokre kjem seg lett attende til det normale livet, andre er ikkje så heldige.   Foto: Illustrasjon/fotomontasje: Linda Nygard-Sture

Meiningar

Eg er av dei heldige som verken slit med helsa eller pålagt heimekontor, men tillet meg likevel å bli provosert over samanlikninga. Om du skulle sitje på heimekontoret og tenke at du no er i same båt som dei som av helsemessige årsaker er utestengt frå arbeidslivet, har eg nokre kontrollspørsmål til deg: