Lesarinnlegg:

Behandling av augesjukdommen Retinitis Pigmentosa (RP).

Ope brev til Helseminister Bent Høie

Nektar: Helseminister Bent Høie har signalisert at han ikkje vil overprøve beslutninga frå Avgjerdsforum for Nye Metodar om ikkje å betale for behandling av Retinitis Pigmentosa. No har Sykkylven Høgre sendt eit ope brev til helseministeren.  Foto: Berit Roald / NTB

Meiningar

Kjære Bent Høie

Folk med lidinga RP blir gradvis blinde og det har tidlegare ikkje vore noko behandling for dette. Dei som har denne lidinga har blitt heilt blinde innan dei fylte 40 år, og i tillegg til belastninga dette har på livskvaliteten har dei også blitt arbeidsufør.

Det er difor gledeleg at det no har kome eit behandlingstilbod som redda synet til dei med denne lidinga. Dette er eit kostbart tilbod, men sett opp mot belastninga det er å bli blind og kostnaden på å bli arbeidsufør i tidleg alder, så meina vi i Sykkylven Høgre at prisen ikkje skal vere til hinder for å få gjennomført denne behandlinga.

Beslutningsforumet Nye metoder har sagt nei til denne behandlinga grunna høg kostnad, men sidan denne behandlingsmetoden er godkjent og dekt av staten i land som Danmark og England så meina vi at Norge må kunne tilby det same. Med politisk makt kan beslutninga frå Nye metoder bli overprøvd og denne pasientgruppa få eit betre liv, samt deltaking i arbeidslivet i åra framover.

Årsaka til at Sykkylven Høgre engasjerer seg i denne saka er at 3 av totalt 8 personar i Norge med lidinga av den muterte varianten av RP, bur i vår lille bygd med 7000 innbyggarar. To av dei er tvillingar på 28 år, og den andre er ein aktiv gut på berre 4 år. Vi håper staten støtta disse og dei andre med denne lidinga, og sørger for at behanding av RP blir ein del av helsetilbodet i Norge.

Mvh

Sykkylven Høgre