Dagens kommentar, 23. april 2021

Ny heilårsveg

Krysskøyring: Mange vonar at det snart blir ei utbetring av Strynefjellstunnelen med ei arm til Geiranger.   Foto: Ill.: Gode vegar

Meiningar

Det er mange år sidan dei første planane om ein ny heilårsveg frå Strynefjellet til Geiranger vart presentert. Fleire sentrale politikarar står no fram og forkynner at ein ny Strynefjellstunnel vil løyse problema frå to skrekkfilmar, og viser i så måte til katastrofefilmane «Tunnelen» og «Bølgen». Ei utbetring av Strynefjellstunnelen med ei arm til Geiranger kan føre til at ein kan kome seg til turistbygda heile året.