Lesarinnlegg:

Når har rådmannen tenkt å gjennomføre vedtaket frå 2019 ang rehabilitering av Ringstad skule?

Dette brevet er sendt frå Frank Sve (Frp) til kommunestyre, kontrollutval og rådmann i Stranda kommune.

Frp: Frank Sve, gruppeleiar Stranda Framstegsparti.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Meiningar

Den 18/12-2019, gjorde kommunestyret følgjande samrøystes vedtak: