Ansvar og nåde

Jakob Højlund.  Foto: Jostein Dalen

Meiningar

Takk til Lars Jørgen Vik (LJV) for et godt og utfordrende Synspunkt her i Nyss 18.juni.

Jeg deler mange av LJV’s tanker om det viktige i ikke å sammenligne seg med andre, men heller ta utgangspunkt i meg selv. Dette er også hva f.eks. Paulus har lært oss de seneste 2000 år: «La enhver prøve sin egen gjerning! Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er!» (Gal.6,4) Og så introduserer LJV oss til den kanadiske psykologiprofessor Jordan Peterson, og det så sannelig en mann jeg også kan anbefale folk å bli kjent med, f.eks. via Yotube. J. Peterson har utrolig mye fornuftig å si ift. å ta ansvar for eget liv.

Men jeg har også et spørsmål til LJV: Hva gjør jeg når jeg gjennom lang tid har forsøkt å nå mine mål, bli et bedre menneske, skjerpe meg, men uten å lykkes? En mulighet er selvfølgelig at jeg har urealistiske mål, men jeg tror ikke det er hele svaret. De fleste av oss vil jo egentlig bare være snille mot andre, behandle barna våre godt, holde sammen på ekteskapet og være en god kollega, og likevel opplever vi nederlag, oftest bare små nederlag, men noen ganger også store. Er svaret da alltid at jeg må skjerpe meg? Spørsmålet mitt høres kanskje retorisk ut, som om svaret selvfølgelig må bli et klart Nei, men jeg vil ikke avvise at skjerpingen er en del av svaret. Jeg mener bare at vi trenger noe i tillegg til det, og at dette tillegg bør være det bærende: Nåde. Som prest og sjelesørger har jeg sett utrolig mange tilfeller av mennesker som blir reist opp etter nederlag – ikke fordi de selv skjerpet seg – men fordi de møtte Guds nåde. De fikk komme til Jesus og legge frem nederlaget og så hørte de tilgivelsens ord, og de ble favnet av hans kjærlighet og omsorg, og det reiste dem opp. Dermed ble det å reise seg opp (skjerpe seg) ikke en krevende bevegelse for den slitne personen, men kjærlighetens inngrep ute fra. Og dermed kan Guds nåde bli en vedvarende kraft i våre liv så vi ikke gir opp, men fastholder de gode mål – også etter 117’ende nederlag. At Guds nåde også gir mye mer enn det, f.eks. evig liv, kunne jeg også si en del om, men det får vi ta i kirka.

Ha en god og nådefull sommer!