Dagens kommentar, 3. september

Kommune-NM

Rangering: Stranda kommune er rangert på 93.-plass, medan Sykkylven kommune har hamna på ein 208.-plass.  Foto: Illustrasjon

Meiningar

Kommune-NM er ei årleg rangering av dei økonomiske prestasjonane og rammevilkåra for næringslivet i norske kommunar. Kommune-NM dekker temaområda næringsliv, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. At ein kommune kjem dårlegare ut i rangeringa, betyr ikkje at utviklinga har vore negativ, men kan kome av at andre kommunar har hatt ei meir positiv utvikling over tid. Det er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som står bak utarbeidinga av rangeringa.