Senterpartiets ufinansierte forsvarsløfter

Høgre: Hårek Elvenes svarar Liv Signe Navarsete sitt nyaste innlegg  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Meiningar

I et nylig innlegg fremmer Navarsete nok en gang påstander om at regjeringen bygger ned Forsvaret, stikk i strid med fakta. Samtlige forsvarsgrener er under oppbygging. Nye kampfly, nye maritime overvåkningsfly, oppgradering av Sjøforsvarets fartøyer, nye kystvaktfartøy, luftovervåkningsradarer og et HV som aldri har vært bedre rustet.

Forsvaret er under oppbygging for første gang siden Willoch-regjeringen på 80-tallet. En ny manøverbataljon opprettes i Brigade Nord. Finnmark landforsvar (FLF) er gjenopprettet, en ny kampbataljon er opprettet i Porsanger, og garnisonen i Sør-Varanger er forsterket. FLF skal utgjøre mer enn 3000 soldater. Regjeringen vil anskaffe ca. 80 nye stridsvogner, dobbelt så mange som i dag. Hæren får langtrekkende presisjonsvåpen, som sammen med nytt artilleri og nytt kampluftvern øker kampkraften betydelig. For første gang på flere tiår opprettes flere nye mobiliseringsbataljoner. I Marinejegerkommandoen opprettes en ny maritim innsatsskvadron. Forsvaret skal vokse med over 6000 ansatte, soldater og reservister.

I stedet for å søke gjennomslag, valgte Sp av rene taktiske årsaker å trekke seg fra forhandlingene om den nye Langtidsplanen for forsvarssektoren. Sp stemte mot flertallsvedtaket om opprettelse av en ny helikopterskvadron på Bardufoss. Et vedtak regjeringspartiene fikk på plass i samarbeid med FrP og Ap.

Sist Senterpartiet var i regjering, ble Hærens siste mobiliseringsbrigade lagt ned. Marinen ble sulteforet, kun fem skip kunne stille klar til strid, og mangelen på mannskap og reservedeler var prekær. Heimevernet fikk heller ikke øve i nevneverdig grad.

Sp har lagt fram ufinansierte forsvarsløfter til titalls milliarder kroner, eksempelvis langtrekkende luftvern til om lag 20 milliarder og en ny brigade til minst 12 milliarder bare i materiell-kostnader. Ufinansierte langtidsplaner har vært Forsvarets svøpe i mange år. Dette uføret er Forsvaret nå kommet ut av. Det er samsvar mellom Forsvarets oppdrag, struktur og økonomi. Senterpartiets ufinansierte løfter vil kaste Forsvaret tilbake i hengemyra.

Høyre er garantisten for en troverdig og ytterligere styrking av Forsvaret de neste årene, der det er samsvar mellom ambisjoner og bevilgninger til Forsvaret. I motsetning til Senterpartiet.