Ove Godø om Rema-tomta:

«Vårt mål er å bygge en butikk og skape arbeidsplasser i Sykkylven sentrum»

Lesarinnlegg: Partner og utbygger for Rema 1000, Ove Godø (til venstre), skriver en kommentar om hva som skjer på sjøfronten. Her sammen med Magne Jan Vik.  Foto: Christine Fohlin Verneland

Meiningar

Som partner og utbygger for REMA 1000 føler jeg også for å si noen ord om denne saken. Kommunestyret i Sykkylven skal ta en viktig avgjørelse på mandag, dette er ikke en folkeavstemning selv om det kan virke slik.

Som dere sikkert har fått med dere så har bl.a Bjørn Idar Lyngvær forklart på debattsiden på Facebook hvor mange ganger området har vært regulert og planlagt.

Planen for sjøfronten har vært debattert og vurdert av kommunens representanter og eksperter i en årrekke. Nå er den debatten avsluttet siden kommunen har utarbeidet og godkjent en områdeplan, hvor en har bl.a bestemt at det skal bygges i inntil 4 etg på hele området. Dvs folket i Sykkylven har bestemt at her skal det utvikles og der skal ikke være noe utsikt fra sentrum om en vil se slik på det.

Det er også slik at kommunen ikke eier sjøfronten alene, REMA eier ca 1/3 av dette området. Hele området skal reguleres samlet, så grunneierne må ha et samarbeid om det skal bli noe bra. Begge grunneiere er avhengig av samarbeid. Her er mange som uttrykker seg som om at kommunen eier alt, men slik er det ikke.

REMA kjøpte tomten for å bebygge egen tomt og det er politikerne som har omregulert deler av tomten til offentlig parkering og grøntareal.

Dette er bakgrunnen for at vi har ønske om et makebytte. Politikerne fratok oss muligheten til å bygge på egen tomt ved å vedta områdeplanen. Vi har aldri ønsket å bygge på kommunal tomt via makebytte.

Å legge offentlig parkering på naboen sin tomt samtidig som kommunen regulerer egen tomt til 80% bya med inntil 4 etasjer byggehøyde er samsvarende med å øke verdi på egen eiendom og dertil redusere verdi på vår eiendom. Dette er lovstridig og noe dagens politikere må ta konsekvens av og rette opp i.

Vi har siden 2015 tegnet ut, og hatt tett dialog med kommunen om forskjellige løsninger. Det første som ble prosjektert var REMA butikk og badeanlegg for bl.a svømmeklubben som Trond Bonesmo representerte. Da var Trond veldig for at vi skulle utvikle dette området. Nå ble det ikke slik siden det skulle bygges svømmehall på skolen, der var ikke marked for 2 svømmehaller. Siden har høyrepolitiker Trond vært negativ til vårt prosjekt.

Poenget mitt er; vi har stått med hua i hånden og lyttet til folket (muligens et annet folk en mange av de som uttrykker seg på debattsiden på Facebook). Vi har deltatt på folkemøte, hatt mange møter med kommunen.

Utgangspunktet for vårt bygg har vært tilbakemeldinger fra nevnte møter, folkemøter, reguleringsplan og arkitektkonkurransen. Vi har hele tiden invitert til dialog og konstruktive løsninger for så å tilpasse vårt bygg til folkets ønsker. Administrasjonen kan bekrefte dette naturligvis.

Begrepet operataket var det en av politikerne som skapte – ikke vi, siden har det hengt ved bygget. Alle skjønner at dette er en REMA butikk med en litt annen innpakning en vanlig. Men, det blir sikkert den dyreste REMA butikken i fylket, og vi håper å hente inn noe av handelslekkasjen.

Men det blir også den fineste REMA butikken i fylket. Signalbygg eller ikke, dette blir fint selv om det ikke blir bygd i marmor som operataket. Det er fortsatt Sykkylven vi snakker om, her er ikke næringsgrunnlag for noe mer spektakulært en dette dessverre.

Det virker ikke som de fleste av de negative har kompetanse på handelslekkasjen av dagligvare i Sykkylven. Folket i Sykkylven er flinke til å handle utenfor egen bygd, ca 60 mill pr år blir brukt på dagligvare i andre kommuner. Ville det ikke vært fint å fått den aktiviteten/omsetningen hjem?

Vår butikk vil ikke kunne omsette for mer en 60 mill i Sykkylven. Vi gjør et tappert forsøk på å ta denne omsetningen tilbake, men en vil ikke klare det uten god beliggenhet, som tomten vår hadde.

Juridisk, som tidligere nevnt er der to grunneiere. REMA 1000 benytter BAHR i Oslo som sine juridiske rådgivere. Kjenner jeg REMA rett har heller ikke BAHR fått denne tilliten om de ikke leverer. De har gjort en vurdering av det kommunen har gjort. Den urett som har skjedd kan angripes og BAHR mener kommunen har forfordelt seg selv på bekostning av sin nabo. REMA tomten er skadelidende på grunn av det som er skjedd, det tror jeg alle er i stand til å forstå. Spørsmålet er om kommunestyrets representanter vil rette opp i dette, noe vi aner der er interesse for å gjøre. Der er mange fornuftige folk i kommunestyret, men mange av de som sitter der har ikke fått med seg de faktiske forhold. Og det handler ikke bare om at en ikke har klaget innen fristen.

Vi har brukt mye tid på makebyttet og tegnet ut et bygg som gir kommunen og folket i Sykkylven mye. Ønskes ikke dette, men heller starte en ny reguleringsprosess for å gi tilbake det en har tatt uten å kompensere vil det måtte kommet et annet og billigere bygg. Og hvem skal betale for denne prosessen, og hva vil den koste? Er det den som har skapt uretten/situasjonen? Utfordringen med å gjenoppta reguleringen er at det på ingen måte er sikkert at fylket vil åpne en nylig avsluttet regulering. Ei heller sikkert at f.eks Vegvesenet vil godkjenne en slik endring. Hva gjør en da?

Husk at folket i Sykkylven har nylig bestemt hvordan dette området skal se ut i fremtiden – det er ikke vi (Ren) som har foreslått bygg på 4 etg på hele sjøfronten.

Vi har ønsket dialog, utvikling og ønsker det fortsatt. Vårt mål er å bygge en butikk og skape arbeidsplasser i Sykkylven sentrum. Vi har ikke tro på å gå baklengs inn i fremtiden, vi ønsker og prøver å være fremoverlent.

Godt valg!