Skandinavisk naturovervåkning?

Tor Waaler.  Foto: Johan Behrentz / Arkiv

Meiningar

Det framgår av Nyss 22.9.21 at Skandinavisk naturovervåkning har foretatt en konsekvensanalyse av oppdrettsanlegg på Bugane i Sykkylven kommune.

Skandinavisk naturovervåkning eies av Åkerblå.

Åkerblå er også firmaet som foretar konsekvensanalyser for Hofseth Aqua AS.

Eier av Akerblå er selskapets eiere og sjømatinvestoren Broodstock Capital.

Bukken og havresekken?