Om Bugane

Tor Waaler  Foto: Johan Behrentz

Meiningar

Nyss referer 22.9.21 til planlagt oppdrettsanlegg på Bugane i Sykylven kommune. Søker er Hofseth Aqua AS som ønsker å flytte anlegget nærmere Ramstadelva slik at avstanden til elva blir kun ca 1,5 km.

Mattilsynet har i egne Retningslinjer om etablering av akvakulturanlegg følgende anbefalte avstander i pkt 6.6 :

Til viktig lakseførende elv : "Anbefalt minsteavstand på 2.5 km i sjø."

Mattilsynet har selvsagt en viktig begrunnelse for denne minsteavstanden; smittepress knyttet til lus og rømming.

Det er derfor Storfjorden er i Rød sone noe som innebærer krav om en redusert matfiskproduksjon.

Den samme saksbehandlingsfeilen foreligger vedr Hofseth Aqua AS`s anlegg under Skafjellet (feilaktig kalt Urdaneset).

Her ligger anlegget ca 1 km for nært Strandaelva.

Konsekvensanalysene er foretatt av Skandinavisk naturovervåkning og Åkerblå som eies av oppdrettsinvestorer.

Det er derfor.