Lesarinnlegg:

«Dette er vel et avtalebrudd fra deg Roger Hofseth?»

Tor Waaler.  Foto: Johan Behrentz / Arkiv

Meiningar

Det er 2,5 km mellom Urdaneset og Skafjellet. Hvordan kan «lokasjon Urdaneset», plassert under Skafjellet, rett ovenfor Stranda sentrum, da blir ditt offisielle navn «lokasjon Urdaneset». Dette er helt uforståelig.

På kommunens arealplan er det avsatt to godkjente akvakulturområder: Lokasjon Urdaneset og lokasjon Skafjellet!

«Spørsmålene Waaler har stilt er besvart» skriver Roger Hofseth. Nei spørsmålene er ikke besvart Roger Hofseth:

A) Avtalen mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og deg gjelder flytting av den dieseldrevne foringsflåten minst 100 meter mot sør samt forsterkning av tak. Det er ikke avtalt 50 -100 meter, men altså minst 100 meter. Dette er begrunnet med den store rasfaren under Skafjellet fastslått av NGI nå i vår. Det er avtalebrudd når du Roger Hofseth selv endrer denne avtaleteksten.

B) Flyttingen var avtalt i «sommer/tidlig høst 2021». Flytting har fortsatt ikke skjedd og dette er vel derfor et avtalebrudd fra deg Roger Hofseth?

Flyttingen av foringsflåten minst 100 m mot sør var et entydig vilkår fylkeskommunen satte for å gi konsesjonen til Roger Hofseths oppdrettsanlegg.

Du har opplyst at Havbruksfondet gir midler til Stranda kommune. Du unnlater å kommentere min anførsel nemlig at aktuelle flytting kun gir minimale nye inntekter til kommunen.

Fjerningen av oppdrettsanlegget og det organiske avfallet i Oksvika skulle vært fjernet i sommer jfr. akvakulturloven med forskrifter.

Er det et lovbrudd Roger Hofseth når du ikke forholder deg til tidsfristen i akvakulturloven og forskrift nemlig 6 måneder?

(For ordens skyld opplyses det at dette anlegget i Oksvika pga. solmangel er uaktuelt til solcellepanel jfr. Sunnmørsposten. Uansett er dette to helt forskjellige konsesjonssaker).

Jeg har gitt ros til Roger Hofseth for hans raske svar og dette fastholdes.