Lesarinnlegg:

«Fortsatt utakt mellom folket og politikerne om E39»

Kart: – Illustrasjonen viser hvor langt ca 60 milliard rekker for to svært ulike alternativ. Det finnes mellomløsninger, men illustrasjonen viser med grønn linje alternativet med størst avvik knyttet til løsning og kostnader.  Foto: Illustrasjon av Paul Andreas Hofseth

Meiningar

Påvirket «akse-saka» valgresultatet? Svaret er ja! FrP, SV og R fikk gode resultat i fylket, mens det mest aktive partiet for Møreaksen (H) gikk fra 3 til 1 mandat på Stortinget fra vårt fylke. På den nye Mørebenken er 3 av 8 motstandere av Møreaksen, mens det var 2 av 9 ved forrige stortingsvalg.

Men, det er kun snakk om påvirkning av valgresultatet, for det er tross alt veldig mange andre saker enn fjordkryssingen over Romsdalsfjorden som bestemmer hvordan folket stemmer. Gallupen som Norstat utførte med 4002 svar viser folkets vilje i en enkelt sak. Det var en svært omfattende og grundig undersøkelse/gallup som ble utvidet til å gjelde alle kommuner i fylket – og så omfattende at den tilsvarer som omkring 80.000 svar på landsbasis.

Meningsmålingsinstitutt som Norstat kan ikke slurve med hvordan spørsmål stilles, eller hvordan utvelgelse skjer i forhold til kjønn, alder, vekting av folketall pr. område osv. av den enkle grunn at tillit er helt avgjørende for langsiktig virksomhet og et langvarig levebrød. Undersøkelsen ble som kjent utvidet fra 3.000 til 4.002 svar fra hele fylket.

Kake: – Illustrasjonen er laget av analyseinstituttet Norstat, som utførte en svært omfattende undersøkelse med 4002 svar fra samtlige kommuner i fylket for Folkeaksjonen Møre uten Møre ei stund før Stortingsvalget. Romsdalsaksen fikk best oppslutning både på Normøre, i Romsdal og på Sunnmøre. Illustrasjonen viser resultatet for hele fylket.  Foto: Norstat

Hadde undersøkelsen blitt ytterligere utvidet til også å gjelde f.eks. Trøndelag og Vestland, ville nok Romsdalsaksen og fortsatt ferje blitt ytterligere styrket. At en enkelt sak påvirker et valgresultat versus at saken er den eneste som avgjør valgresultatet forstår de som vil forstå. Illustrasjonen viser endelig resultat for hele fylket.

Undersøkelsen Sentio utførte i 2019 med 1.000 svar om undersjøisk vs. oversjøisk kryssing: undersjøisk 165 – oversjøisk 598 – «vet ikke» 237. De to undersøkelsene uført av velrenommerte analyse-institutt som Norstat og Sentio viser klart folkets mening. Utakten mellom folkets mening og politikerne har riktignok minket – men den er der i altfor stor grad, og deler av lokal presse har bidratt til det.

Det må forventes langt større fokus på økonomi i den fremtidige aksedebatten når estimat viser at for ca. 60 mrd. med Hornindal som startpunkt – kan E39 krysse Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden, mens politikernes førstevalg pr. dato med Hafast og Møreaksen ikke kommer lenger enn til Moa med samme pengebruk.

En ny viktig faktor i «akse-duellen» er omfanget til subsidiering av ferjedriften. Kraftig reduksjon av ferjebillettene, og kanskje helt gratis ferje til øyer som Otrøya og Gossen gir en ny dimensjon. At Hafast og Møreaksen er uegnet som ny E39 er imidlertid åpenbart for stadig flere.