Lesarinnlegg. Svar til Tor Waaler:

«Galt å påstå lovbrudd i saker som ikke har vært til juridisk behandling»

Roger Hofseth  Foto: Staale Wattø / Sunnmørsposten

Meiningar

Alle spørsmålene som Tor Waaler stiller i sitt innlegg den 11.11.2021 er allerede besvart, men da han løfter spørsmålene på nytt svarer jeg gjerne igjen.

I motsetning til Waaler må jeg naturligvis forholde meg til formelle navn og beskrivelser uavhengig av hva jeg måtte mene er logisk eller ikke. Formelt heter anlegget lokalitet Urdaneset. Det er ikke noe jeg har funnet på.

Vi er enige med Møre og Romsdal fylkeskommune om å flytte forflåten ved lokalitet Urdaneset mellom 50 og 100 meter. Som tidligere nevnt innebærer ikke denne avtalen noen tidsfrist slik Waaler hevder. Han er heller ikke en part i saken. Vi har en god dialog med relevante aktører om dette. Dermed foreligger det heller ikke noe avtalebrudd. Det har heller ingen av partene hevdet.

Når det gjelder anlegget ved Opphaugsvik/Helsemvika er dette nedlagt, og ligger oppankret slik at det ikke er i veien for annen ferdsel. Anlegget flyttes så raskt en løsning er på plass. Også i denne saken har vi god dialog med relevante sektormyndigheter. Heller ikke her har noen parter i saken ment at det foreligger lovbrudd.

Til slutt mener jeg juristen Waaler bør vite at det er galt å påstå lovbrudd i saker som ikke har vært til juridisk behandling.