Lesarinnlegg:

Omikron, dugnad, uvaksinerte og folkeskikk

Illustrasjonsfoto  Foto: Arkiv

Meiningar

Skal man i en krise legge alle prinsipp og verdier i en skuff som samfunnet vårt er bygd opp av, blant annet at vi er herre i/over egen kropp og bestemmer selv hva vi vil skal sprøytes inn i den?

Tall og statistikker kan brukes / misbrukes for å begrunne sine meninger og beslutninger. Våre handlinger styres ikke så mye ut fra hvordan virkeligheten er, som hvordan vi oppfatter den. Det igjen styres i stor grad av hvordan vi får den beskrevet.

Norske sjukehus hadde langt flere total innlagte i 2017, 18 og 19 enn i dag uten at man da ville stenge ned samfunnet. Norske sykehus er i ferd med å knekke sammen under presset fra Corona. Det er budskapet vi har fått høre de siste ukene. Det er særlig intensivkapasitet det handler om, og flere sykehus melder at de er i ferd med å slippe opp for plass. Dette er en svært alvorlig situasjon, og vil antakelig bestemme graden av restriksjoner.

I dag får vi mellom 4.000 og 5.000 nye smittete pr. dag dvs. omtrent 35.000 personer i uka. Vi har i underkant av 400 personer liggende på intensive avdelinger på våre 40 – førti sjukehus rundt om i landet. «Realiteten nå er at kapasiteten på intensiv er det avgjørende kriteriet for tiltak vi må fatte ute i samfunnet», sa statsminister Jonas Gahr Støre da han introduserte strengere tiltak.

Tidlig i pandemien eksisterte kriseplaner for innleggelse av opptil 4.500 pasienter samtidig på de 40 norske sykehusa. Pr. nå er tallet altså under 400. Vi får lite høre hvor dårlig de smittede 35.000 hver uke er? Er dem alvorlige sjuke, er dem litt sjuke eller er dem bare hjemme med lettere symptomer? Er det en bevist informasjon vi ikke får høre så mye om? Er det fordi flaskehalsen på sjukehusene i dag er noe helt annet som ingen vil snakke om? Der det er nå veldig mange eldre som er utskrivningsklare tilbake til egen kommune. Der er det ikke plasser til å ta imot så dem blir liggende og ta opp senger på sjukehusa over hele landet. Men det er vel å banne i kirken. Utfordringer ingen helsetopper og politikere vil snakke om fordi det er så mye lettere å dreie fokus på de uvaksinerte.

Pr. dato er totalt 4,3 mil av oss vaksinert med dose 1 og 3,9 mil av oss med dose 2. Over 18 år er 92,3 prosent med dose 1 og 88,6 prosent med dose 2. Et ekstremt høyt tall når jeg i skrivende stund sitter og ser på skiskyting fra Frankrike med stapp fulle tribuner og et land med helt andre total tall på vaksinerte. Hvor mange sitter i karantene her i landet er det visst ingen som vet. Men de som eier / driver små mellom store bedrifter i utsatte bransjer vet godt hvem som betaler.

Du skal være hjemme dersom du er nærkontakt osv. eller føler deg litt snufsete. Sjukmelding får du dersom det er en positiv test med påfølgende karantene. Regninga får uansett arbeidsgiver som må betale for egenmelding/arbeidsgiver perioden ved sjukemelding med full lønn og i tillegg skal staten ha arbeidsgiveravgift av hver utbetalt krone. Greit for dem som har sitt virke i det offentlige, der er vi jo alle med å bidra til lønna med skatten vår.

En privat bedrift må ha en omsetning/salg osv. for å ha likviditet til å betale sine kostnader. Det er langt fra alle som kan sitte på hjemme kontor. Stygt å si det men det er vel de som kan sitte trygt på sin breie bak hjemme som bestemmer at dugnaden får de andre som ikke har den muligheten ta seg av. Ved permittering må også en arbeidsgiver betale de 10 første dagen fra permisjon trer i kraft og ikke minst arbeidsgiveravgift til staten på toppen her også. Slutt og kall det dugnad.

Dugnad er et felles utført og ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Her mister mange levebrødet sitt, restauranter, hotell, kultur, reiseliv o.l. er vel de største bidragsytere til «dugnaden» Hva er smitte argumentet med å stoppe all alkohol servering? Da slutter jo de fleste helt å gå ut når de ikke kan ha mulighet til å få et glass vin eller øl til maten. Dersom målet er å få folk til å holde seg hjemme, okai så si det da og betal det det koster for dem som må ta regninga.

Serveringsbransjen er vel dem som har vært flinkest til å prøve å følge de reglene som har kommet etter hvert. Skal du få tilgang til lønnsstøtte må du holde ALLE i arbeid. Når du har 70/80 prosent nedgang i omsetning må du likevel holde absolutt alle i arbeid. Hva er logikken der da å ha 100 prosent med ansatte på jobb for å betjene 20/30 prosent av normalt kundegrunnlag. Vi blir tytet ørene fulle av: vaksiner, vaksiner? Men hva sier statistikken? Totalt folketall i Norge er 5,4 mil. Av de er ca. 1,1 mil under 18 år og ca. 4,3 mil over 18 år. Som beskrevet før så er 4,3 mil av oss alle vaksinert med dose 1.

Da klarer jeg ikke med beste evne å se at de av oss voksne myndige over 18 år som av ulike årsaker ikke vil/kan vaksinere seg av personlige eller helsemessige grunner lenger er roten til elendigheten. Å vaksinere seg er et valg den enkelte har full anledning til å ta og burde respekteres, ikke sjikanert og mobbet som man faktisk blir nå både fra offentlige personer og ikke minst på sosiale medier. Man kan lure om det fortsatt finnes folkeskikk rundt oss lenger.

Ved Omikron utbruddet ved julebordet på Aker Brygge var alle fullvaksinerte og få av dem ble spesielt sjuke. Ut fra tall, statistikker og logikk er det de vaksinerte som nå sprer smitten. Hvor sjuk blir vi av det nye omikron? Forskning nå fra Hongkong viser at vi blir mindre sjuke, mens nye tall fra Storbritannia viser muligens det motsatte så det spriker som det meste annet vi vet rundt Corona. Men folk dør jo og flere blir alvorlig sjuke med ettervirkninger som man ikke skal harselere med. Det gjorde det også i influensasesongen 2017-18, da døde om lag 1.400 nordmenn av influensa.

Dette understreker nok en gang, Corona behandles annerledes enn alle andre farlige sykdommer, det vil si sykdommer som beviselig har tatt livet av flere. Kan man da sette spørsmål ved FHI – Helsedirektoratet og Regjeringa sine beslutninger? Der to anbefaler og siste bestemmer og alle skjuler seg bak hverandre. Der NRK og TV2 i veldig liten grad lar kritiske røster komme til ordet. Og vi resten går etter som en hjernevasket saueflokk uten å ha en egen kritisk tanke i hodet. Nå skal et Coronapas muligens innføres for å diskriminere en liten del av befolkningen som stemples og får skylden for at landet stenger ned. Hvorfor er ikke intensiv kapasiteten bygd opp siste 10 årene, hvorfor er ikke flere intensivsjukepleiere utdannet siste ti årene, hvorfor blir omsorgs og aldershjemsplasser bygd ned over alt i landet når vi alle vet at eldrebølgen allerede er her?

Helsing en som har både 1–2 og snart 3 vaksiner i kroppen og gyldig Coronapas. Som ordtaket lyder: Nå skal vi snart se sa den blinde til den døve.