Lesarinnlegg:

Fergebløffen fra Arbeiderpartiet

Geir Stenseth  Foto: Staale Wattø / Sunnmørsposten

Meiningar

Abraham Lincoln skal ha sagt:

«Du kan lure hele folket en del av tida, og du kan lure en del av folket hele tida, men du kan ikke lure hele folket hele tida.»

Dette utsagnet passer bra til Arbeiderpartiets fergebløff om å halvere fergeprisene.

Etter valget gikk arbeiderpartiet ut med annonser som proklamerte at: stemte du på Arbeiderpartiet? Tusen takk! Nå halveres fergetakstene… takket være deg! Din stemme betyr så mye.

Selvfølgelig betyr hver enkelt stemme mye, og spesielt når du forsøker å lure den til deg.

Ferjeprisene skal halveres var løftet fra Arbeiderpartiet. Prisene går ned over nyttår, men det er fortsatt et godt stykke igjen til prisen er halvert.

Sammenlignet med prisene vi har i dag vil ferjeturen over nyttår bli et sted mellom seks og 10 kroner billigere.

Våren 2021 vedtok stortinget at fergeprisene skulle halveres.

Regjeringen Solberg foreslo i revidert nasjonalbudsjett i mai, å redusere med 10 prosent. Gjennom budsjettforhandlingene med Fremskrittspartiet ble fergeprisene fra 1. juli redusert med 25 prosent. Med tilbakeføring av moms fra oktober, ender vi opp med en reduksjon av fergeprisene i tidsrommet 1. januar 2021 og med 1. januar 2022, med rundt regnet 30 prosent.

Arbeiderpartiets bidrag er et kutt på 11,7 prosent, noe som samferdselsministeren har bekreftet i stortinget.

Likevel påberoper Arbeiderpartiet at «Nå halveres fergetakstene» og kutter 30 prosent fra nyttår??

Den rødgrønne regjering bør merke seg Abraham Lincoln utsagn:

«Du kan lure hele folket en del av tida, og du kan lure en del av folket hele tida, men du kan ikke lure hele folket hele tida».