Dagens kommentar, 14. januar 2022:

- Gje meg veret frå førre veke

Dårleg ver: Det er berre regn i sikte.  Foto: Arkiv

Meiningar

Uveret har herja dei siste dagane. No har det heldigvis ikkje vore dei største skadane i området vårt, men kommunar rundt oss har verkeleg fått kjenne på naturkreftene. Det blir spanande å sjå korleis dei store vassmengdene kombinerte med høge temperaturar og ein del vind vil påverke oss dei komande dagane.