Både Venstre og Høyre prøver å stoppe Arbeiderpartiets satsing på billigere fergebilletter. Det er dårlig distriktspolitikk.

Norge er et kyst-land. Naturen har skapt oss slik at fjell og fjorder skjærer igjennom landskapet vårt, fra sør til nord. Noen steder har vi bygget bruer og tunneler. Andre steder må folk og næringsliv ta til takke med ferga for å komme seg rundt.

De som er avhengig av en ferge for å få hverdagen til å gå opp, må allerede akseptere lengre reisetid enn andre. Men hvorfor skal de samme folkene være nødt til å betale mer for å reise enn alle andre?

Da Høyre og Frp bestemte på Stortinget økte fergeprisene jevnt og trutt – helt til prisene hadde nådd helt uakseptable nivåer. Først da Arbeiderpartiet hadde programfestet halverte fergetakster, skiftet de kurs. Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som bestemmer på Stortinget. Selv i et svært trangt statsbudsjett har vi funnet rom til å gjennomføre halverte fergetakster og gratis billetter for de minste sambandene. Dessverre prioriterer Venstre og Høyre annerledes. I sine alternative forslag til statsbudsjett prioriterer de vekk deler av Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt krafttak for billigere fergebilletter. Det er dårlig distriktspolitikk. Det er god sosialdemokratisk politikk å utligne forskjeller – også for dem som ikke har en vei å reise langs. Og det finnes knapt bedre distriktspolitikk. Derfor bør både Venstre og Høyre legge bort forsøkene på å stoppe lavere fergetakster.