Noen ganger bli man fascinert over våre sentrale politikere. Denne gangen dialogen mellom Frp Frank Sve og Ap Kjølmoen om gratis ferjer, ferjepriser og nedlegging av Åram fergekai.

Før jul reiste Kjølmoen med sentrale folk i regjeringa rundt og skrøt av innføring av gratis ferjer og halve ferjepriser. Regjeringa sitt nedsatte ekspertutvalg skal gi kommunalministeren en oppskrift på hvordan pengene skal fordeles mellom fylkene. Utvalget foreslår mer penger til fylkene rundt Oslofjorden og Innlandet.

I forslaget ligger det et kutt til Møre og Romsdal på rundt 200 millioner. Det er nå smelt av nye 100 millioner på Follobanen som fra før kostet 36 milliarder så det finnes penger, men vilje, finnes den?

Minner stortingsmann Kjølmoen om det som her står: Statsbudsjettet 2023 Pressemelding. Dato: 06.10.2022. Regjeringa innfrir ferjelovnadene i Hurdalsplattforma - For denne regjeringa er det viktig å redusere kostnadene for vanlege folk. I ei tid der mykje blir dyrare, prioriterer regjeringa å redusere levekostnadene til ferjereisande i heile Noreg. Vi sørgjer no for at ferjetakstane blir halverte, og innfører gratis ferje til øyar og samfunn utan veg til fastlandet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Enklare å bu i distrikta: Vi ønskjer å gjere det enklare å bu i distrikta. Det er viktig for denne regjeringa. For mange er ferja livsnerven i samfunnet. No foreslår vi altså å halvere takstane og å utvide ordninga med gratis ferjer. Det er eit viktig tiltak for å lette kostnadene for innbyggjarane.

Pressemeldinga for om lag 4 måneder siden har satt fylket i sjakkmatt, der regjeringa lover og fylket betaler regninga, og nå skal dem i tillegg overføre enda mindre for at Oslo og Østlandet skal få enda mer?

Du sitter på Stortinget Kjølmoen der Ap og Sp styrer pengepungen. Kjølmoen kritiserer Sve og Frp med sitt fravær på et folkemøte om ferger i Åram, for hva da? Hva har det med saken at Njål Sivertstøl, Vanylven Ap sin ordførerkandidat hadde en fantastisk innledning på folkemøte i Åram? Ingen trenger være rakketforsker for å forstå at folk på Åram reagerer på nedlegging av ferja. Det blir bedre politikk av å reise rundt i landet, se folk i øynene som Kjølmoen sier, snakke med folk om det dem er opptatt av.

Men det er vel litt for langt fra Oslogryta til Åram fergekai til at det følger med noe mer enn fine ord. Minner om at vi nå har en finansminister som før valget i 2021 reiste rundt, lyttet, så folk i øynene og drakk kaffe med folk flest. Nå får vi det i alle fall svart på hvitt at ved gjennomføring av ekspertutvalgets forslag, en massakre av ferjetilbud i Møre og Romsdal. Noe utfordrende å «ta» FRP og Sve for den utviklinga som vi hører og ser i fylket vårt nå Kjølmoen.