I mine opptil flere innlegg har temaet mitt vært at Stranda kommune får lite igjen økonomisk av Hofseth Aquas as sin oppdrettsvirksomhet i Stranda kommune.

Den økonomiske gevinsten går til eierne som bor i Ålesund og til Ålesund kommune.

Med over 500 skattepliktige ansatte der samt bedriftsbeskatningen.

I Stranda kommune er det kun 5 skattepliktige ansatte i Hofseth Aqua as. Det er noe underlig at du Roger Hofseth, som administrerende direktør, ikke ser og forstår poenget med antall ansatte og hvor mange av disse som bor og skatter til Stranda kommune.

For å presisere: Stranda har liten økonomisk gevinst av folk som jobber i kommunen så lenge de ikke bor på Stranda og skatter hit.

I over 50 år har oppdrettsaktiviteten i Storfjorden forurenset Storfjorden til stor skade og til svært liten økonomisk gevinst for Stranda kommune.

Og til skade for fisken og da særlig villaksen og sjøørreten. Og til skade for turistnæringen med svært mange ansatte bosatt i Stranda kommune.

Det konstateres at du ikke benekter at forskning på forurensingen her i Storfjorden er foretatt av konsulenter betalt av laksenæringen.

Det konstateres videre at du ser alvorlig på det forhold at Storfjorden er i Rød sone bl.a grunnet enorme mengder lakselus fra oppdrettsnæringen. Og som trolig er hovedårsaken til at villaksen nå er rødlistet.

For å forsøke å gå litt videre stiller jeg deg følgende spørsmål:

1. I avtale med bl.a undertegnede 7.4.21 lovet du å flytte oppdrettsanlegget under Skafjellet til Urdaneset dersom dette kunne forsvares.

Økonomisk var det ingen hindringer iflg deg.

Svar på disse undersøkelser skulle foreligge høsten 2021 og vi skulle bli innkalt til nytt møte.

Alt dette kan dokumenteres.

Jeg har opptil flere ganger etterlyst konklusjonen på disse undersøkelser og en innkalling til et nytt møte.

Intet hørt.

2. I avtale med Møre og Romsdale fylkeskommune har du skriftlig bekreftet å flytte foringsflåten under Skafjellet 100 m mot syd, samt forsterke taket på flåten. Dette bl.a. for å sikre arbeiderne etter en geologisk undersøkelse som dokumenterte stor rasfare fra Skafjellet. Dette skulle skje i løpet av sommeren/tidlig høst 2021.

Dette kan dokumenteres.

Jeg har opptil flere ganger etterlyst hvorfor flåten fortsatt ikke er flyttet som avtalt.

Intet hørt.

Jeg har flere ubesvarte spørsmål som jeg i denne omgang velger å avvente.

For ordens skyld.

Jeg er svært positiv til privat engasjement og næringsutvikling. Særlig i Stranda kommune.

Og selvsagt ser jeg viktigheten av mange og nye arbeidsplasser i kommunen for å opprettholde et anstendig innbyggertall.

Men: Jeg har praktisert som advokat i over 25 år. Jeg tror det er derfor jeg ikke kan akseptere at respekten for rettsregler og avtaler er svak når den store økonomiske gevinst trues. Når du er stor. Uten konsekvenser.