– Den edle kjensla av at ein trass alt gjer si plikt og vel så det, får ofte ein positiv verknad på humøret etter kvart

foto