I Nyss den 28. mars viser Tor Waaler at fakta preller av ham som vann på gåsa. Når Waaler nekter å akseptere selv målbare fakta, slik som hvor mange ansatte Hofseth Aqua har i Stranda kommune er det lite formålstjenlig å videreføre dialogen.

Waaler har imidlertid rett i at hele Møre og Romsdal ligger i produksjonsområde 5, som er rød sone i trafikklyssystemet. Det ble bestemt i 2020, basert på tall fra 2019. I år skal trafikklysene revideres, og i den sammenheng har Veterinærinstituttet utformet en rapport som tar for seg hvilken påvirkning lakselus hadde på de ulike produksjonsområdene i 2021.

Alle oppdrettere i PO5 har jobbet iherdig for å få ned lusetallene, og med bakgrunn i rapporten fra Veterinærinstituttet er det grunn til optimisme. Den viser nemlig at lusepåvirkningen var betydelig lavere i 2021, enn den var i 2019. Fra å ligge i rød sone, med høy lusepåvirkning har området i dag medium til lav påvirkningsgrad. Dermed ligger PO5 an til å omklassifiseres fra rød sone til enten gul eller grønn sone. Det er gode nyheter både for regionen, havbruksnæringen og ikke minst livet i fjordene våre.