Ikkje lillebror som i Ola, eller Per eller Anders, men den irriterande lillebroren av ei bygd eller krins.

Du har sikkert høyrt eller lest ei historie eller ein artikkel om den lillebroren eg har tankar om. Eg sjølv bor i ein slik lillebror, som i fleire tilfelle er irriterande. Hellesylt ligg innerst i Sunnylvsfjorden som er ein del av Storfjorden. Bygda er ein del av Stranda kommune og det er i den samanheng at vi er lillebroren.

Slik starta eg eit Synspunkt i Nyss, 15. oktober 2022.

Og på nett kom svaret frå Stranda FRP i går 4. desember 2022.

Svaret Stranda FRP kom med var utvedydig;

Ingenting

Uønska

Fjerna!

Lillebror er ikkje lenger ønska i kommunen!

Både Geiranger, Liabygda og Hellesylt passar betre i andre kommunar og ikkje lenger som ein del av Stranda kommune meiner Stranda FRP. Ved å flytte desse tre bygdelaga til andre kommunar skal Stranda kommune driftast på ein meir effektiv og funksjonsdyktig måte.

Skulen på Hellesylt skal dei legge ned står der også å lese i artikkelen.

Til kva nytte då? Hellesylt er jo ikkje lenger ønska som ein del av Stranda kommune ifølge Stranda FRP sine ord.

Eg har fleire gangar høyrt setningar og diskusjonar som peikar på at vi er ein av lillebrorane i Stranda kommune, men at vi ikkje lenger høyrer til i kommunen, det har eg ikkje høyrt før!