Det er en stor misforståelse at Hofseth Aqua As bidrar vesentlig til Stranda kommunes økonomi.

Hofseth Aqua As har kun 5 ansatte bosatt i Stranda kommune. Hofset Aqua As har derimot over 500 ansatte hovedsakelig i Ålesund kommune. Hofset Aqua As og de japanske deleiere har en milliardomsetning og har nå en egenkapital på over 3 milliarder kroner.

Oppdrettsfisken fraktes levende fra Stranda til Ålesund. Her blir den slaktet, videreforedlet og transportert hovedsakelig til eksport.

Skatteinntektene til Ålesund kommune fra eiere og bedriften, med slakteri, videreforedling og transport er betydelige. Skatteinntektene til Stranda kommune er minimale. Kommunen får i tillegg til skatt fra fem ansatte et lite beløp fra Havbruksfondet kun ca 3 millioner i 2022.

Stranda kommune er dermed kun en råvareleverandør. De gir tilnærmet gratis sjøtomt til oppdrett av ca 6 millioner stor grå ørret som gis kunstig farge gjennom maten de får.

Er det riktig at Stranda kommune skal tillate en alvorlig forurensing av fjorden også visuelt for denne elendig lille inntekt? Dette også sammenlignet med Hofseth Aqua’s og Ålesund kommunes store inntekter?

Miljødirektoratet har uttalt at oppdrett er årsaken til den største menneskeskapte organiske forurensningen i Norge.

Fiske i Storfjorden er elendig nå etter 50 års oppdrett her i fjorden. Villaksen er rødlistet. De fleste forskere mener oppdrett er den viktigste årsaken grunnet rømming og lus fra anleggene.

Hele Storfjorden er i rød sone grunnet mye lakselus. Problemet med lakselus er på ingen måte løst. Rød sone innbebærer at oppdrettsaktiviteten i fjorden skal reduseres.

For ordens skyld; den sjømat- og øvrige oppdrettsrelaterte virksomheten i Stranda kommune er på ingen måte avhengig av de tre oppdrettsanleggene som Hofseth Aqua As har her i Stranda. De veldedige tilskudd fra Hofseth Aqua As til kommunen og dets innbyggere er på linje med andre bedrifter som bank, forsikring, forretninger etc.

Matproduksjon er viktig. Men fiskeoppdrett bør skje på land og til havs. Stranda kommune skal være en næringslivsvennlig kommune. Men det betyr også at kommunen tør å stille krav og vilkår. UNESCO har verdsatt norske flotte og uberørte vestlandsfjorder.

En stor og viktig turistnæring i Stranda kommune, med mange ansatte, lever av denne skjønnheten.

Så igjen: I Stranda kommune; 5 ansatte i Hofseth Aqua AS.