La oss starte der Tor Waaler & Co er enige med oss. Dere skriver at det ikke er et poeng å fortsette saksbehandlingen i Nyss. Det er helt riktig. Saksbehandlingen var ferdigstilt av kommunen for snart to år siden, og Nyss er hverken egnet til eller tenkt å være et saksbehandlingsorgan. Vi lovte dere at vi skulle undersøke både om det var mulig og hensiktsmessig å flytte anlegget. Det gjorde vi. På daværende tidspunkt var lokaliteten dere peker på allerede søkt på av en annen aktør, som ikke bare hadde fått avslag en gang, men senere to ganger. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon. Vi ville altså ikke fått tillatelse til å flytte anlegget hit, det var ikke mulig basert på kommunens vedtak.

foto
Foto: Privat

I etterkant av dette er det satt i gang et arbeid med en ny arealplan for hele fjorden, noe vi har oppfordret til for å rydde opp i lokaliteter og bidra til bedre kontroll i fjorden. Dette er et samarbeid mellom kommunene Fjord, Stranda og Sykkylven.

Gjennom hele saksgangen har det foreligget kart med oversikt over hvor anlegget skulle ligge. Både Mattilsynet, Kystverket, kommunen, fylkeskommunen og Rådmann var godt kjent med lokaliseringen. At saken ble presentert annerledes i lokalavisen kan ikke vi ta ansvaret for.

Vi har tatt høyde for de innsigelsene som ble vedtatt av kommunen, blant annet innsigelsene om lysforurensning. Flesteparten av punktene dere lister opp svares ut i høringsnotatet fra saksbehandlingen, og disse innsigelsene ble avvist.

Dere har nå sendt brev til både ordføreren og Fiskeridirektoratet. Det ville være kjekt om dere avventer svar fra dem, for som dere selv sier; Vi skal ikke saksbehandle i Nyss.