Slik situasjonen er for Stranda i dag er det nok primærtjenestene helse, skole og eldreomsorg som må stå først på agendaen. Men det må være lov å tenke andre tanker også.

Hvordan skape utvikling og vekst i tettstedet Stranda? Et tilbakeblikk sier oss att utviklingen har gått i feil retning. Hva kan gjøres for å for å snu denne negative utviklingen?

Det er ingen enkel løsning Stranda står ovenfor sammen med tilsvarende steder. Folketallet er synkende og tilbudene og aktivitetene minker. Jada, industrien går bra men her har vi heller ingen garantier.

Et viktig moment er å stoppe «gjennomkjøringen» gjennom tettstedet. Feriereisende slik det er i dag blir nesten «ledet» ut av Stranda. Her mangler både merking og gode parkeringsmuligheter. Hva med parkeringshall i fjell?

Det er flere muligheter i et ellers trangt sentrum. Hva med en fjellhall som er en kjent måte å løse parkering på og det går an å ta gebyr for parkeringen. Hva med tilfluktsrom, har vi dette på Stranda? Kanskje aktuelt å stille dette spørsmålet i disse tider. Hva med kombinasjon tilfluktsrom og parkeringshall? Statlige midler kan hentes her.

En app (på flere språk) må lages som kan fortelle hva du kan se og gjøre her. Dette må markedsføres på alle tilførselsveier når du nærmer deg Stranda. Et stort potensial ligger i kai området. Opprusting av kaiområdet og cruisekai alternativ må sees på.

Hva skjer når det blir «grønn fjord» i 2026? Det er det tre år til! Om 10–15 år vil flere nye cruisebåter ha fossilfri fremdrift. Da har nok toget (båten) gått for Stranda sin del. Vil vi ha en cruise kai her på Stranda?

Ønsker vi å transportere turister fossilfritt fra Stranda til Geiranger/Hellesylt? Ønsker vi att noen av disse turistene går i land på Stranda. De legger trolig igjen noen kroner også. Bidrar vi til en ny næring når vi frakter disse turistene til Geiranger/Hellesylt?

Og – tenk om vi hadde fått installert en gondol fra sentrum av Stranda til Roalden. Dette er Columbiegget. Loen og Åndalsnes har greid dette med suksess.

Et fantastisk konsept for Stranda også med Roalden som toppunkt. En utrolig utsikt, og både i Loen og Åndalsnes er det kø på gondolene når de har besøk av cruiseskip.

Og husk at Geiranger/Hellesylt har langt flere båtanløp enn Loen/Åndalsnes. I tillegg vil dette gi fantastiske skimuligheter vinterstid. Med knapphet på snø i Alpene vil europeiske skiturister finne Stranda attraktivt. Overnattingsutfordringer ville bortfalle med båt i cruisekaien. Wikipedia gir info om pendelbanene i Loen og Åndalsnes. Eierskap/finansiering og omsetning/inntjening. På grunn av av plassbegrensninger i Nyss må dette utelates.

Men dette beviser at selv små kommuner kan greie store økonomiske løft ved å gå i allianser og gjennomføre slike prosjekter som gir langvarige inntekter. Er dette noe Stranda samfunnet vil?