Di eldre ein blir, di betre greier ein seg med dei tankane ein har tenkt før

foto