Di eldre ein blir, di betre greier ein seg med dei tankane ein har tenkt før

foto
Når alle fortel sjefen han at han er genial og alltid har hundre prosent rett, er det ikkje rart at han byrjar å tru på myten om seg sjølv. Slik blir ein diktator fødd. Og då har vi det gåande. Foto: Illustrasjon/fotomontasje: Linda Nygard-Sture