De folkevalgte i kommunen har bestemt at Hofseth skal få lov til å drive næring i Storfjorden. Bak deres avgjørelse står fagmiljøer i Kystverket, Fylkeskommunen, Rådmann, Statsforvalteren og et utall statlige og private konsulenter som har utviklet faktagrunnlag og dokumentasjon. Demokratiet har jobbet på spreng, og vi deltar alle med liv og lyst. Det beste med demokrati er at vi klarer å leve sammen til tross for uenighetene våre. Blant annet er du Tor Waaler og jeg fortsatt uenige om punktene du nevner i Nyss 23/5. Det får vi leve med.

foto
Foto: Privat

Dette er 16. gang i løpet av noen måneder jeg forsøker å svare deg i Nyss. Nå ser jeg at du vender meg ryggen og henvender deg til Fiskeridirektoratet og andre instanser.

Man kan bli sjalu av mindre, men jeg får leve med det.