Denne saken gjelder jo en avtale, med visse forbehold, mellom deg Roger Hofseth og oss om flytting av oppdrettsanlegget ditt fra Skafjellet til Urdaneset.

Begrunnelsene er tydelig anført i vårt siste innlegg i Nyss 4.5.22; begrunnelser for flytting vi oppfattet du var enig i.

Årsaken til saksbehandling her i Nyss er ene alene at du ikke svarer på våre brev. Men du fortsetter dessverre å forvirre folk med ditt siste svar her i Nyss.

Vi får nå vite av deg, over ett år etter møtet, at det er umulig for deg å flytte.

Dette fordi det ville bli et avslag på en slik flyttesøknad.

Du begrunner svaret ditt med henvisning til søknader i FJORD kommune.

Sannheten er:

Det har IKKE blitt sendt noen søknader til aktuelle lokalitet (NFFFA_0 ) Urdaneset i STRANDA kommune.

Du fortsetter altså å forvirre folk. Slik du bl.a. gjorde i søknaden din i 2020 der lokaliteten var navngitt Urdaneset men med kart Skafjellet.

Denne forvirringen forplantet seg i systemet slik at ordføreren tilslutt måtte beklage.

Vedlagt kart viser de to lokalitetene NFFFA__0 Urdaneset og NFFFA__2 Skafjellet jfr areaplan for Stranda kommune. Det er over to km mellom disse to stedene.

Med denne nyttige informasjonen fra oss forventer vi derfor nå at du straks sender søknad, med riktige kart, til Møre og Romsdal fylkeskommune om flytting av anlegget ditt til Urdaneset.

Vi ber om svar straks her i Nyss.