Jeg viser til Roger Hofseths forsøk på svar i Nyss 11.4.22.

I det innlegget Roger Hofseth forsøker å svare på, mitt innlegg i Nyss 6.4.22, avsluttet jeg slik:

"Jeg har praktisert som advokat i over 25 år. Jeg tror det er derfor jeg ikke kan akseptere at respekten for rettsregler og avtaler er svak når den store økonomiske gevinst trues. Når du er stor. Uten konsekvenser."

Til dette svarer Roger Hofseth: "Svar til en arbeidsledig" og "Er det litt lite å gjøre for tiden ? ".

Dette svaret viser nivået på hans argumentasjon. For ordens skyld; jeg er over 70 år og har noen år nå vært alderspensjonist.

Videre er hans svar av den type at han omgår alle vanskelige spørsmål. Han har over mange år erfart at denne forretningsstrategi virker.

Jeg ser derfor ingen hensikt nå å gjenta alle mine ubesvarte spørsmål og å stille nye spørsmål.

Min dokumentasjon/bevis bryr Roger Hofseth seg ikke om.

Han fortsetter konsekvent med angrep på meg som person og omgår på denne måten de dokumenterbare fakta.

Og Hofseth anfører i sitt siste innlegg: "Anlegget ved Urdaneset drives....."

Stranda kommune har avsatt i sin arealplan to lokaliteter til oppdrett: "Urdaneset" og "Skafjellet".

Hofseth søkte plassering ved Urdaneset, men bygde anlegget ved Skafjellet.

Klagesaken er ikke ferdigbehandlet i Fiskeridirektoratet.

Denne sak egner seg for en rettslig behandling.

Mitt hoveddilemma er:

I over 50 år har oppdrettsbedrifter med base i Ålesund forurenset en av verdens flotteste naturområder. Jfr også UNESCO`s beskrivelse av denne skjønnhet.

Denne forurensingen gir stor økonomisk gevinst for eiere og Ålesund kommune.

Dessverre gir den et stort naturtap og svært liten økonomisk gevinst for Stranda kommune.

Som jeg tidligere har anført taper også fiskere fordi viktige gyteplasser ødelegges av denne enorme forurensningen. Rømming og lus er som kjent hovedårsaken til at Storfjorden er i Rød sone.

Turistnæringen er viktig og voksende og gir mange arbeidsplasser til Stranda kommune.

Hofseth Aqua AS har 5 arbeidere bosatt i Stranda.

Men tilbake til start:

Roger Hofseth går for Taushet er gull !

Jeg kommer fortsatt til å ri.