I 2020 bestemte veimyndighetene at færre skulle kunne få medisinsk dispensasjon for å beholde førerkortet. Det medførte blant annet at mange yrkessjåfører med ett øye sto i fare for å miste lappen og jobben.

Kort tid etter vedtok Stortinget at reglene skulle tilbakeføres slik de var i 2019, ikke bare for yrkessjåfører, men for hele befolkningen.

Nå skriver vi 2023, og regjeringen har fortsatt ikke oppfylt sin demokratiske plikt ovenfor velgerne og Stortinget.

Frp tok nylig opp saken i Stortinget på nytt, og etterlyste handling fra regjeringen. For hver dag som går er det yrkessjåfører og vanlige personer som uten tilstrekkelig medisinsk grunnlag nektes å kjøre bil eller i praksis har fått yrkesforbud. Øyeleger, blant annet ved Ullevål universitetssykehus, sier til pasienter at det ikke er noen grunn til å frata dem førerretten.

Likevel fortsetter regjeringen, mot Stortingets vedtak og vilje, å legge til grunn det nye norske regelverket som bygger på en streng fortolkning av et EU-direktiv fra 2009.

Det var et overveldende flertall bak vedtaket som ble fattet av Stortinget i mai 2021, og at de samme partiene som utgjorde flertall da, fortsatt utgjør flertall i dagens storting. Stortingets bestilling var klar og tydelig da vedtaket ble fattet, og er fortsatt gjeldende med et tilsvarende flertall bak seg.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), når skal du slutte å trenere demokratiske vedtak og begynne å gjøre jobben din?